Členové ACC Brno
Seznam členů klubu
Přehled srazů 2020
Přehled akcí pro aktuální sezónu
American Cars Club Brno

Zajímavosti – Princip činnosti automobilových motorů

Pístové spalovací motory přeměňují chemickou energii paliva na mechanickou práci. Ve válci takovéhoto motoru se spaluje směs paliva a vzduchu vhodného poměru (tzv. stechiometrický poměr), aby po zapálení rychle a podle možnosti beze zbytku shořela. Vlivem takto uvolněné tepelné energie prudce stoupne tlak a objem plynů ve válci motoru a vzniklý tlak plynů tlačí na píst. Podle způsobu zapálení směsi dělíme motory na zážehové a vznětové. U zážehových motorů se zápalná směs zapaluje elektrickou jiskrou vytvořenou mezi kontakty zapalovací svíčky. Nutná podmínka je, aby teplota ve válci po stlačení směsi byla nižší než teplota samozápalu. Tohoto způsobu zapalování se používá u benzinových či plynových motorů. Zážehový čtyřtaktní motor byl vynalezen německým konstruktérem Nicolausem Ottou roku 1876.
Princip vznětových motorů je v tom, že se zápalná směs vzněcuje vlivem teploty vzniklé stlačením náplně ve válci, která je vyšší než teplota samozápalu paliva. Za uvedení tohoto principu v činnost vděčíme Rudolfu Dieslovi, který jej zkonstruoval roku 1897. Vznětové motory mohou mít i kombinovaný způsob zapálení směsi, kdy se nejprve zapálí malé množství směsi umělým zdrojem a dále se směs vzněcuje sama. Pístové motory můžeme rozdělovat i podle druhu použitého paliva na benzínové, naftové a plynové. Benzínové se používají jako pohonné jednotky pro osobní automobily a jiná menší silniční vozidla, některé lehčí pracovní stroje nebo pro pohon různých pomocných zařízení. Naftové motory najdeme v nákladních automobilech, traktorech, zemědělských strojích a v dnešní době čím dál častěji v automobilech osobních. Plynové spalují nejčastěji jako palivo propan-butan, zemní plyn nebo vodík. Snahou jejich použití je alternativa k motorům benzínovým a naftovým.

 


 

zdroj: www.wikipedia.cz

 

 zpět