Členové ACC Brno
Seznam členů klubu
Přehled srazů 2020
Přehled akcí pro aktuální sezónu
American Cars Club Brno

Vítejte

V souvislosti s šířením koronaviru dochází na scéně historických vozidel k přesunu termínů některých akcí.

Veteranfest Slavkov se letos uskuteční v náhradním termínu 5.9.2020.
Více na www.veteranfest.cz


PŘIDEJTE SE K NÁM

STAŇTE SE ČLENEM AMERICAN CARS KLUBU BRNO

American Cars Club Brno, „ACC Brno“ je občanské sdružení, které bylo založeno jako výhradně zájmové neziskové sdružení občanů, kde primární podstatou je vzájemné setkávání-se osob, které jsou příznivci popř. vlastníci motorových vozidel, jejichž původ a výroba je spojena se United States of America, podpora a propagace těchto motorových vozidel, navazování vztahů s jinými sdruženími a subjekty obdobných zájmů.

 

ACC Brno tedy nestanovuje žádné podmínky v podobě nutnosti vlastnictví vozidla původem z USA ať už historického nebo jakéhokoliv jiného. Klub usiluje o navazování kontaktů s lidmi, jež mají zájem o US vozidla, v přátelském duchu neformálních setkání. ACC Brno provádí klubové testace historických vozidel, které jsou jednou z podmínek získání historických registračních značek (SPZ), což je podmínka pro provozování hostorických vozidel na pozemních komunikacích v České republice. Dále ACC Brno nabízí poradenství z oblasti US vozidel ať už technického charakteru týkajícího se přímo vozidel nebo např. servisování vozidel, dovozu dílů z USA, dohledávání původu vozidel apod. Toto poradenství funguje převážně na základě osobních zkušeností členů klubu.


informace o členství